Wydział Nauk Geograficznych

Opiekunowie roczników

rok akademicki 2022/2023

GEOGRAFIA - I stopień

GEOGRAFIA - II stopień

REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH - I stopień, inż.

TURYSTYKA I REKREACJA - I stopień

TURYSTYKA I REKREACJA - II stopień