Wydział Nauk Geograficznych

Moduły zajęć do wyboru

Wykaz modułów zajęć do wyboru w ramach planów studiów realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych:

 • Geografia - studia I stopnia
  Blok I związany z geografią fizyczną i geoinformacją
  Blok II związany z geografią społeczną i rozwojem regionalnym
 • Geografia - studia II stopnia
  Blok I związany z geografią fizyczną i ochroną środowiska przyrodniczego
  Blok II związany z geografią dróg wodnych
 • Turystyka i rekreacja - studia I stopnia
  Blok I związany z gospodarką turystyczną
  Blok II związany z rekreacją ruchową
 • Turystyka i rekreacja - studia II stopnia
  Blok I związany z obsługą ruchu turystycznego
  Blok II związany z rekreacją i fitnessem
 • Rewitalizacja dróg wodnych - studia I stopnia, inż.
  Blok I związany z zarządzaniem infrastrukturą wodną
  Blok II związany z żeglugą śródlądową