Wydział Nauk Geograficznych

Dyżury pracowników

Dyżury pracowników Wydziału Nauk Geograficznych UKW w trakcie semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 podczas kształcenia w trybie stacjonarnym odbywają się stacjonarnie (ewentualnie dodatkowo przez MS Teams), natomiast w terminach kształcenia w trybie zdalnym wyłącznie przez MS Teams (zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 lutego 2023 r). 

Terminy dyżurów: