Wydział Nauk Geograficznych

Geography and Toursim

Czasopismo Geogrpahy and Tourism funkcjonuje od 2013 roku przy Wydawnictwie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Na początku wydawane było w wersji papierowej, a od 2015 roku wydawane jest głównie w wersji elektronicznej z pełnym dostępem do wszystkich artykułów. W skład Rady Redakcyjnej wchodzą głównie pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych UKW. Są to:

  • dr M. Rurek
  • dr hab. D. Szumińska prof. uczelni
  • dr hab. A. Jezierska-Thöle prof. uczelni
  • dr hab. P. Wiśniewski
  • dr M. Hojan
  • dr A. Gonia
  • mgr S. Czapiewski

W czasopiśmie można opublikować artykuły naukowe z takich dziedzin jak: nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej.

Geography and Tourism jest multidyscyplinarnym czasopimem naukowym, którego celem jest prezentacja wyników badań teoretycznych i empirycznych z zakresu nauk geograficznych i turystyki. Oferuje głęboki wgląd w środowisko geograficzne i stara się określić relacje między jego różnymi składnikami. Ma pomóc określić role poszczególnych elementów w perspektywie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Zagadnienia poruszane w czasopiśmie uważane są za niezwykle ważne dla współczesnej turystyki, która eksploruje potencjał przyrodniczy i kulturowy środowiska, mając na uwadze obecny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.

Autorzy proszeni są o nadsyłanie wyłącznie oryginalnych, niepublikowanych prac, które następnie są recenzowane przez członków międzynarodowej rady redakcyjnej.

Więcej informacji na temat czasopisma Geography and Tourism znajdziecie Państwo na stronie Geografia i turystyka (ukw.edu.pl)

Nasze czasopismo jest indeksowane w: