Wydział Nauk Geograficznych

Prestiżowa publikacja pracowników Wydziału Nauk Geograficznych

Miło nam poinformować, że na stronie internetowej czasopisma Land Degradation & Development ukazała się publikacja "Dammed context: Community perspectivees on ecosystem service changes following Poland's first dam removal" (200 pkt. MNiSW, IF: 4,7), którego współautorami jest zespół badaczy z Wydziału Nauk Geograficznych UKW na czele z dr. hab. Michałem Hablem, prof. uczelni.

Dr hab. Michał Habel, prof. uczelni jest pomysłodawcą monitoringu likwidowanej zapory w Wilkowicach i kierownikiem zespołu badaczy. Jest to już jego druga praca na temat likwidacji zapór w Europie. Pierwszą była praca "Dam and reservoir removal projects: a mix of social-ecological trends and cost-cutting attitudes".

Obie publikacje stanowią ogromny wkład polskich badaczy w rozwijanie nauki o rozbiórkach zapór i badań, których prekursorami są Amerykanie. W USA rocznie likwidowanych jest kilkanaście zapór.

Badania prowadzono w ostatnich trzech latach i dotyczą one wpływu na społeczeństwo i środowisko rozbiórki pierwszej dużej zapory w Polsce. Budowla ta została zlikwidowana w 2022 roku i jest to jednocześnie najmłodsza rozebrana zapora w Europie i prawdopodobnie na świecie. Średni wiek likwidowanych zapór w Europie i w USA to 86 lat.

O badaniach pracowników z naszego Uniwersytetu można przeczytać w artykułach Nauka w Polsce:

Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!
Zapraszamy również na stronę internetową projektu "Monitoring likwidacji zapory Wilkówka".