Wydział Nauk Geograficznych

Nagrody JM Rektora UKW za działalność organizacyjną i dydaktyczną

Z radością i dumą informujemy, że pracownicy naszego Wydziału otrzymali nagrody JM Rektora UKW za działalność organizacyjną i dydaktyczną w roku akademickim 2022/2023.

Za działalność organizacyjną zostali wyróżnieni:

  • dr hab. Halina Kaczmarek, prof. uczelni
  • dr Iwona Józefowicz
  • dr Mirosław Rurek
  • dr Dawid Szatten

Za działalność dydaktyczną nagrodę otrzymała:

  • mgr inż. Marta Brzezińska

Natomiast mgr Patrycja Essing-Jelonkiewicz otrzymała wyróżnienie od Dziekana WNG za podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie budowania więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu propagowania i wspierania działalności dydaktycznej prowadzonej na WNG.

Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.