Wydział Nauk Geograficznych

Światowy Dzień Mokradeł 2024

Dzisiaj, 2 lutego, obchodzimy Światowy Dzien Mokradeł. Czy wiedzieliście, że mokradła zajmują około 6% powierzchni lądowej na całym świecie? To niesamowite ekosystemy, które pomagają regulować klimat, oczyszczać wodę oraz są domem dla wielu unikalnych gatunków roślin i zwierząt.

Mokradła odgrywają kluczową rolę w ekosystemie, działając jako naturalne filtry dla wód powierzchniowych, redukując ilość zanieczyszczeń. Ponadto są ważnymi obszarami lęgowymi i żerowiskami dla ptaków migrujących, a także stanowią schronienie dla wielu gatunków zagrożonych.

Warto również zwrócić uwagę na przemiany zachodzące w mokradłach, zwłaszcza na przykładzie torfowisk. Torfowiska są unikatowymi środowiskami, które powstają w wyniku gromadzenia się martwej materii roślinnej w warunkach wilgotnych i kwaśnych. Torf, który się tam formuje, jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych, który pomaga w magazynowaniu dwutlenku węgla i regulacji klimatu.

Naukowcy z Wydziału Nauk Geograficznych UKW od lat prowadzą badania dotyczące zmian i funkcjonowania obszarów podmokłych zarówno w Polsce jak i na całym Świecie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami!

prof. Chalov - https://tiny.pl/c3ndm

prof. Chalov - https://tiny.pl/c3ndd

dr Rurek - https://tiny.pl/c3ndn

dr Rurek - https://tiny.pl/c3nd6

https://tiny.pl/c3nfx

dr hab. Danuta Szumińska, prof. uczelni - https://tiny.pl/c3nf9

mgr inż Sebastian Czapiewski - https://tiny.pl/c3nfc

W tym szczególnym dniu, zachęcamy do poznawania i doceniania tych niezwykłych ekosystemów, które są kluczowe dla zachowania równowagi w przyrodzie.