Wydział Nauk Geograficznych

Dr hab. Michał Habel, prof. uczelni z grantem NCN Preludium Bis

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jednym z 43 zwycięskich projektów w piątej edycji konkursu NCN Preludium BisWniosek o grant w wysokości 684 800 zł przygotowany został przez dra hab. Michała Habla, prof. uczelni na Wydziale Nauk Geograficznych.

Realizacja tematu badawczego Ocena tempa sedymentacji i zdolności zatrzymywania osadów przez jeziora w deltach wielkich rzek Arktyki ma na celu opracowanie modelów numerycznego i matematycznego do oceny efektywności akumulacji osadów. Zmiany klimatu, a z nimi związane szybkie rozmarzanie wieloletniej zmarzliny zintensyfikowały dopływ wód i osadów do Oceanu Arktycznego. Poprzez ten projekt planuje się wykazać przydatność jezior deltowych rzeki Mackenzie (Kanada), jako hydrologicznych rejestratorów obecnych zmian hydroklimatycznych.

Preludium Bis jest skierowany do jednostek prowadzących szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Wyniki konkursu Preludium Bis 5