Wydział Nauk Geograficznych

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą

Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował o kolejnej edycji konkursu "Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą".

Zapraszamy zdolnych młodych ludzi do udziału w konkursie i zaprezentowania swoich ambitnych i odważnych projektów.

Komplet materiałów informacyjnych związanych z konkursem znajduje się w załączniku. Informacje są także dostępne na stronie internetowej bydgoszcz.pl/najlepszydyplom.