Wydział Nauk Geograficznych

Prof. dr hab. Zygmunt Babiński z odznaczeniem „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

17 maja na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wyróżniającym się strażakom i pracownikom cywilnym PSP, druhom OSP oraz zasłużonym osobom wspierającym działalność straży pożarnych, wręczono odznaczenia.

Z dumą informujemy, że wśród wyróżnionych znalazł się wieloletni pracownik naszego Wydziału, prof. dr hab. Zygmunt Babiński – wcześniejszy kierownik Katedry Geografii, dyrektor Instytutu Geografii, a następnie dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki.

Prof. Babiński otrzymał odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z komendą wojewódzką PSP w Toruniu prof. Babiński współpracuje od wielu lat, dzieląc się wiedzą m.in. na temat aktualnych zdarzeń w środowisku geograficznym, pożarów, hydrologii i powodzi, podczas organizowanych przez PSP konferencji.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi nadanego odznaczenia!