Wydział Nauk Geograficznych

Student WNG, Mikołaj Pasturczak, o studiach na kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Od kilku lat studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mogą kształcić na unikalnym kierunku, jakim jest rewitalizacja dróg wodnych. Jednym ze studentów jest Mikołaj Pasturczak, dla którego wybór tego kierunku strzałem w "dziesiątkę".

- Historia przekuwania zainteresowań w to, czym dziś zajmuję się na co dzień, zaczęła się w technikum budowlanym na profilu geodezyjnym, gdzie nauczyłem się myślenia technicznego, czego owocem było zajęcie 1. miejsca w Ogólnopolskim Forum Drogownictwa i Geodezji. Wtedy też w ramach stażu Erasmus udałem się w podróż do Portugalii, gdzie poznałem techniki tworzenia map numerycznych terenu za pomocą dronów oraz zdjęć satelitarnych. Przez cały okres nauki natomiast pracowałem w melioracji jako ,,geodeta” dokonując pomiarów przy budowaniu urządzeń nawadniających i odwadniających - wylicza Mikołaj Pasturczak, student III roku rewitalizacji dróg wodnych. - Wybrałem ten kierunek z czystego pragmatyzmu oraz szczerego zainteresowania melioracją, potamologią i hydrodynamiką, mimo że jeszcze wtedy nie wiedziałem, że tak się te dyscypliny nazywają - mówi student UKW.

Rewitalizacja dróg wodnych to unikatowy w kraju kierunek studiów inżynierskich, którego absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu zarządzania zasobami wodnymi niezbędną do zabezpieczenia potrzeb społeczeństwa oraz rozwijającego się sektora transportu wodnego.

- Na rewitalizacji okazało się, że duża część planu to zajęcia praktyczne polegające na wycieczkach lub rejsach po drogach wodnych co rozwija szybciej niż kucie regułek. Dodatkowo okazało się, że organizowane są szkoły letnie w ramach współpracy z innymi uniwersytetami, dzięki temu latem 2022 r. spędziłem 2 tygodnie na badaniach rzeki Tagliamento w północnej części Włoch. W ramach praktyk na studiach pływałem jako młodszy marynarz na pokładzie barki transportowej po śródlądowych drogach wodnych Niemiec oraz Holandii - wspomina Mikołaj.

Mikołaj Pasturczak stoi w wodzie na brzegu zbiornika wodnego i trzyma aparaturę do badań

Praktyczny wymiar studiowania rewitalizacji dróg wodnych pozwala zapoznać się z zasadami przygotowania i realizacji projektów kompleksowego zarządzania np. zasobami wodnymi oraz infrastrukturą krytyczną czy transportową na rzekach i kanałach.

Zajęcia realizowane są zarówno w pracowniach komputerowych GIS, CAD; jak i w formie terenowej m.in. na akwenach z obiektami hydrotechnicznymi oraz na jednostkach pływających po drogach wodnych kraju i Europy.

- Dziś już nie muszę wyjeżdżać za granicę dzięki przyjęciu mnie do pracy na stanowisko Kierownika Biura Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych. Obecnie na pół etatu zajmuje się melioracją na obszarze naszego województwa, studiuje, piszę pracę inżynierską, prowadzę rodzinne gospodarstwo rybackie, a wolne dni spędzam na wyczerpujących szkoleniach wojskowych, żeby rozwijać się w niezwiązanej z życiem codziennym dziedzinie, która interesuje mnie przynajmniej tak samo, a chyba jeszcze bardziej - podsumowuje student UKW.

Informacja o kierunku rewitalizacja dróg wodnych na portalu rekrutacyjnym.

UKW - miejsce dla ludzi z pasją!