Wydział Nauk Geograficznych

Święto Uniwersytetu podsumowaniem ostatnich sukcesów UKW

Wyniki ewaluacji jakości kształcenia były głównym tematem uroczystości Święta Uniwersytetu, która odbyła się 25 kwietnia w Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

- Dzisiejsza uroczystość stanowi doskonałą okazję do tego, by jak najwięcej mówić o naszych sukcesach. Wyniki ewaluacji działalności naukowej UKW to ogromna szansa przed jaką stanęliśmy. Szansa, z której pragniemy skorzystać nie tylko dla dobra Uczelni, ale i z myślą o kolejnych pokoleniach, które będą żyć, studiować i pracować w naszym mieście i regionie. Mówiąc te słowa mam na myśli 19 dyscyplin nauki, w tym 17 uprawnień doktoryzowania i habilitowania z perspektywą rozwojową w kolejnej ewaluacji. Wskaźniki te są wyrazem wzmacniania przez nas szerokoprofilowej uniwersyteckości Bydgoszczy, tak jak ją wyobrażał sobie Andrzej Szwalbe – mówił Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny.

Postać Andrzeja Szwalbe nie została tu przywołana przez przypadek, bo w tym roku w naszym mieście obchodzimy rok tego Honorowego Obywatela Bydgoszczy. Rocznic, do których nawiązał Rektor było więcej, ale najważniejsza była ta związana z datą 25 kwietnia, czyli 690. rocznica koronacji Kazimierza Wielkiego. Jest to wieloletnia tradycja naszej uczelni, że właśnie w ten dzień podsumowujemy ostatni rok.

Zostało ono zdominowane przez wyniki ewaluacji jakości kształcenia. Dziekani wydziałów reprezentujący dyscypliny naukowe, które otrzymały kategorię A – literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji – przedstawili swoje wydziały i plany na to, aby tę kategorię przynajmniej utrzymać.

Ważnym punktem było również wręczenie dyplomów doktora habilitowanego, które odebrali przedstawiciele nauk humanistycznych: dr hab. Witold Brzeziński, prof. uczelni oraz dr hab. Joanna Szczutkowska, prof. uczelni. Doniosłym momentem są też promocje doktorskie – w tym roku dyplomy z rąk swoich promotorów odebrało 13 osób:

 • dr Anna Nadolska– dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni,
 • dr Piotr Rybarczyk– dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. uczelni,
 • dr Emilia Pankanin– dr hab. Lech Zieliński, prof. uczelni (UMK),
 • dr Karolina Magierek - dr Bogdan Pietrulewicz,
 • dr Miłosz Marcysiak – prof. dr hab. Roman Ossowski,
 • dr Agnieszka Pazderska – dr hab. Pawel Malendowicz, prof. uczelni,
 • dr Filip Świtkowski – prof. dr hab. Tomasz Kuczur,
 • dr Iwona Ałtyn– dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni,
 • dr Karolina Ropejko– dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni,
 • dr Robert Kosicki– dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni,
 • dr Daniel Łączny – dr hab. inż. Marek Macko, prof uczelni/dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni,
 • dr Justyna Anna Szela-Adamska –prof. dr hab. Grzegorza Oliwy (UR),
 • dr Emilia Kopiec - prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński.

Gratulacje od władz UKW i dyplom uznania Ministra Edukacji i Nauki odebrał również dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni. Pracownik Wydziału Literaturoznawstwa w ostatnim czasie otrzymał stypendium MEiN oraz nagrodę naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Uroczystość uświetnił oprawą muzyczną Chór Akademicki UKW pod batutą Tomasza Kotwicy z Wydziału Edukacji Muzycznej UKW. 

Galeria zdjęć ze Święta Uniwersytetu.