Wydział Nauk Geograficznych
o jednostce

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jednostką z wieloletnią tradycją. Jego początek sięga 1995 roku, kiedy z inicjatywy prof. dr hab. Aleksandry Kowalczyk została utworzona na uczelni Katedra Geografii. Katedra ta od samego początku intensywnie się rozwijała kadrowo i organizacyjnie poprzez tworzenie kolejnych Zakładów oraz zwiększanie ilości kształconych studentów. Przyczyniło się to do przekształcenia jej w 2001 roku w Instytut Geografii, a w roku 2022 w Wydział Nauk Geograficznych.

Prowadzone są tu trzy kierunki studiów stacjonarnych: geografia (studia I i II stopnia), rewitalizacja dróg wodnych (unikatowy kierunek inżynierski) oraz turystyka i rekreacja (studia I i II stopnia).

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych
Joanna Kamińska
sekretariat, p. 22
tel. 52 349 62 50
geografia@ukw.edu.pl
MS Teams

Sekretariat Prodziekana ds. Kształcenia
Beata Rinke
p. 23a 
tel. 52 327 71 45 w. 46
beatarinke@ukw.edu.pl
MS Teams

Portiernia
tel. 52 327 71 45