Instytut Geografii

Na zdjęciu znajduje się plaża tropikalna - na pierwszym plamie palma, a na drugim łódka i błękitne morze

Turystyka i rekreacja

Jesteś kreatywny, innowacyjny i posiadasz pasję? Turystyka i Rekreacja - to studia dla Ciebie!

Kierunek Turystyka i rekreacja to interdyscyplinarne i wielokierunkowe studia. Celem kształcenia jest:

 • przygotowanie wykwalifikowanej kadry posiadającej specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozumienie, charakteryzowanie i wyjaśnianie współczesnych procesów i zjawisk kształtujących zjawiska związane z turystyką i rekreacją,
 • nabycie doświadczenia w branży turystycznej i sektorze usług sportowo-rekreacyjnych.

Bloki tematyczne do wyboru:

Proponujemy dwa różne bloki tematyczne, które pozwalają na rozwinięcie własnych zainteresowań i preferencji zawodowych.

 • Blok I związany z obsługą ruchu turystycznego – po ukończeniu tego bloku posiadasz umiejętność samodzielnego planowania i realizowania programów imprez turystycznych, zajęć i wydarzeń o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Będziesz wyposażony w wiedzę pozwalającą wykorzystać odpowiednie narzędzia niezbędne do kreowania innowacyjnych produktów turystycznych.
 • Blok II związany z rekreacją i fitnessem – po ukończeniu tego bloku absolwent w szczególności będzie umiał zorganizować i przeprowadzić zajęcia rekreacyjne dla różnych grup społecznych. Ponadto będzie proponował nowoczesne metody i techniki stosowane w diagnostyce i monitoringu rekreacyjnej aktywności fizycznej przydatne do pracy instruktora rekreacji i animatora czasu wolnego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po turystyce i rekreacji na UKW?

Studia przygotowują merytorycznie i praktycznie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.

Otrzymując dyplom ukończenia studiów o profilu praktycznym z „Turystyki i rekreacji” drugiego stopnia w Instytucie Geografii na UKW masz duże możliwości zdobycia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w kraju i za granicą, m.in. w:

 • w różnorodnych obiektach i instytucjach zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w kraju i za granicą,
 • centrach informacji i promocji turystycznej regionów,
 • klubach oraz organizacjach sportowych i rekreacyjnych,
 • firmach organizujących szkolenia i eventy,
 • domach kultury, ośrodkach,
 • centrach odnowy biologicznej, siłowniach czy klubach fitness,
 • obiektach noclegowych i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
 • biurach podróży,
 • turystycznych biurach przewozowych,
 • instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Studia przygotowują merytorycznie i praktycznie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.

Zobacz więcej na www.rekrutacja.ukw.edu.pl