Instytut Geografii

Geografia

Studiuj, zwiedzaj, poznawaj, zarabiaj

Nie od dziś wiadomo, że geografia poszerza horyzonty! Więc jeśli chcesz postrzegać otaczające środowisko inaczej niż inni, nie pozostaje nic innego jak wybór tego kierunku.

Masz podstawową wiedzę z geografii i zastanawiasz się, co zrobić z nią dalej? Kontynuuj naukę i uzyskaj tytuł magistra geografii. Nasza oferta jest skierowana do absolwentów kierunku geografia i kierunków pokrewnych (geologia, rewitalizacja dróg wodnych, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna). Szansę studiowania mają także absolwenci innych kierunków!

Wyjazdy studialne po Polsce jak i za granicę, pozwalają studentom geografii podziwiać różne regiony pod kątem przyrodniczym oraz kulturowym. Bardzo często są one organizowane przez pracowników Instytutu Geografii, jak również przez członków Studenckiego Koła Naukowego „GEOSFERA”, do którego może zapisać się każdy student. Chętni mogą skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędą uprawnienia do nauczania geografii w szkole podstawowej i średniej. Zajęcia na kierunku geografia są tak zaplanowane, aby student poświęcał jak najwięcej czasu na poszerzanie wiedzy i umiejętności poza uczelnią. 

Bloki tematyczne do wyboru:

  • Blok I związany z geografią fizyczną i ochroną środowiska przyrodniczego: kończąc ten blok absolwent potrafi nie tylko analizować poszczególne elementy środowiska, ale także kompleksowo je ocenić, wykorzystując w tym celu najnowsze metody badawcze. Zdobyta wiedza i umiejętności dają również możliwość  prognozowania przebiegu wielu zjawisk i procesów przyrodniczych.
  • Blok II związany z geografią dróg wodnych: ukończenie tego bloku daje absolwentowi kompleksową wiedzę z zakresu funkcjonowania rzek i kanałów, a także umożliwia wykonywanie opracowań związanych z oddziaływaniem inwestycji w ich obrębie na środowisko przyrodnicze. Pozwala również na zrozumienie zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących w otoczeniu dróg wodnych. 

 

Gdzie możesz znaleźć pracę po geografii na UKW?

Studiując geografię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić o pracę po studiach. Nasi absolwenci są bardzo często zatrudniani przez pracodawców w Bydgoszczy i okolicy. W zależności od wyboru bloku możesz pracować w:

  • jednostkach administracji publicznej różnego szczebla (np. w wydziałach środowiska urzędów miejskich, gminnych, starostwach powiatowych, itp.),
  • ośrodkach badawczych i naukowych, tj.: Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Polskiej Akademii Nauk, uczelniach wyższych,
  • jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
  • regionalnych zarządach gospodarki wodnej,
  • zarządach melioracji i urządzeń wodnych,
  • biurach gospodarki przestrzennej,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją dróg wodnych,
  • szkołach podstawowych i średnich jako nauczyciel geografii (po ukończeniu odpłatnych kursów pedagogicznych).

Nasi absolwenci coraz częściej znajdują pracę w branży prywatnej związanej z wykorzystaniem technik GIS, badaniami geologicznymi oraz geodezją.

Zobacz więcej na www.rekrutacja.ukw.edu.pl