Instytut Geografii

Zdjęcie przedstawia rowerzystę w stroju kolarskim jadącego górską ścieżką

Turystyka i rekreacja

Studia dla ludzi z pasją!

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Program studiów skonstruowany we współpracy ze środowiskiem branżowym zawiera przedmioty pozwalające uzyskać niezbędną do pracy w turystyce i rekreacji wiedzę o świecie i człowieku. Od roku akademickiego 2016/2017 kierunek posiada profil praktyczny pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe tak potrzebne na dzisiejszym rynku pracy.

Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich drugiego stopnia „Turystyka i rekreacja” o profilu praktycznym prowadzonych w Instytucie Geografii na UKW.

Bloki do wyboru:

Proponujemy dwa różne bloki tematyczne, które pozwalają na rozwinięcie własnych zainteresowań i preferencji zawodowych.

  • Blok I związany z gospodarką turystyczną: po ukończeniu tego bloku posiadasz wiedzę z zakresu struktury i funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, planowania rozwoju turystyki, zarządzania atrakcjami i regionami turystycznymi. Wiesz jak stworzyć wartościowy produkt turystyczny, przygotować ofertę turystyczną oraz stworzyć materiały informacyjne i promocyjne.
  • Blok II związany z rekreacją ruchową: absolwent tego bloku jest dobrze przygotowany do planowania i prowadzenia działań w zakresie różnych form rekreacji ruchowej, posiada również kompetencje związane z edukacją zdrowotną. Potrafi przygotować ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców.

Gdzie możesz znaleźć pracę po turystyce i rekreacji na UKW?

Otrzymując dyplom ukończenia studiów o profilu praktycznym z „Turystyki i rekreacji” w Instytucie Geografii na UKW masz duże możliwości zdobycia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach zajmujących się turystyką i rekreacją m.in. w:

  • obiektach noclegowych i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
  • biurach podróży,
  • centrach informacji i promocji turystycznej regionów,
  • instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych,
  • turystycznych biurach przewozowych,
  • mediach,
  • siedzibach parków narodowych i krajobrazowych.

Ponadto studia przygotowują merytorycznie do założenia i powadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Zobacz więcej na www.rekrutacja.ukw.edu.pl