Instytut Geografii

Zdjęcie przedstawia studentów płynących statkiem Kazimierz

Rewitalizacja dróg wodnych

Drogi wodne jak autostrady - potrzebują specjalistów inżynierów

Rewitalizacja dróg wodnych to unikatowy kierunek w skali Europy, który można studiować jedynie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nowoczesne studia inżynierskie przygotowują specjalistów z zakresu kompleksowego zarządzania drogami wodnymi. W toku studiów zdobywa się specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, w dziedzinach związanych m.in. z nawigacją, transportem i logistyką, projektowaniem inżynierskim, systemami informacji rzecznej czy funkcjonowaniem środowiska wodnego.

Praktyczny wymiar studiowania rewitalizacji dróg wodnych to przede wszystkim zdobycie doświadczenia oraz umiejętności, preferujących ich jako absolwentów na rynku pracy. Odbywa się to nie tylko w ramach licznych zajęć terenowych m.in. na obiektach hydrotechnicznych oraz na kutrze „Kazimierz” i statku szkolnym m/s „Władysław Łokietek”, ale również w ramach praktyk zawodowych. Studenci, zainteresowani pracą jako załoga jednostek pływających, w trakcie studiów mogą odbyć praktykę zawodową w przedsiębiorstwach żeglugowych w Polsce i zagranicą. Wszyscy studiujący rewitalizację dróg wodnych mogą uzyskać podstawowe uprawnienia żeglugowe – świadectwo młodszego marynarza, które w ramach praktyk mogą następnie podwyższać.

Bloki do wyboru: 

Po drugim roku studiów, w czasie których zdobywa się szeroką wiedzę nt. funkcjonowania dróg wodnych w aspektach środowiskowych, inżynieryjnych oraz nawigacyjnych - studenci wybierają jeden z dwóch przygotowanych bloków.

  • Blok I związany z zarządzaniem drogami wodnymi - specjalność ukierunkowana na problematykę związaną z planowaniem rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej dróg wodnych, aranżację terenów nadrzecznych oraz zarządzaniem zasobami wodnymi i środowiskowymi rzek i kanałów.
  • Blok II związany z żeglugą śródlądową - charakteryzuje się większą ilością przedmiotów związanych z eksploatacją statków śródlądowych, infrastrukturą portową oraz nawigacją techniczną.

Istnieje możliwość uruchomienia w danym roku tylko jednego bloku.

Gdzie możesz znaleźć pracę po rewitalizacji dróg wodnych na UKW?

Absolwent posiada szeroką wiedzę i umiejętności, umożliwiające mu podjęcie pracy jako załoga na statku żeglugi śródlądowej bądź w urzędach administracji rządowej i samorządowej o profilach związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną i żegluga śródlądowa. Umożliwia również pracę w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych skupiających działalność wokół problematyki środowiska wodnego, w szczególności w obszarze dróg wodnych. Jest również gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie dróg wodnych.

Absolwenci kierunku podjęli już pracę m.in. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Biurach terenowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Biurach Planowania Przestrzennego, u prywatnych armatorów śródlądowych oraz biurach projektowych.  

Zobacz więcej na www.rekrutacja.ukw.edu.pl