Instytut Geografii

Zdjęcie przedstawia mężczyznę wpatrujące się w horyzont, w tle szczyty gór i rzekę

Geografia

Poszerzamy horyzonty...

To na tym kierunku pasje i zainteresowania studentów na każdym kroku łączą się z zagadnieniami naukowymi. Geografia to dyscyplina naukowa, która pozwala zrozumieć skomplikowane zależności, jakie występują na Ziemi. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy stawiamy na teorię połączoną z praktyką.

Zajęcia terenowe i tematyczne wyjazdy studialne, to ten element, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków. Dajemy możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności także podczas międzynarodowych wyjazdów w ramach programu ERASMUS + (Finlandia, Bułgaria, Słowacja, Francja, Turcja, Cypr). Poszerzamy horyzonty, aby zrozumieć zmieniający się świat.

Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Geografia, prowadzonym w Instytucie Geografii na UKW.

Bloki do wyboru:

Proponujemy dwa różne bloki tematyczne, które pozwalają na rozwinięcie własnych zainteresowań i preferencji zawodowych:

 • Blok I związany z geografią fizyczną i geoinformacją: wybierając ten blok zrozumiesz współzależności zachodzące między różnymi elementami środowiska przyrodniczego. Będziesz potrafił ocenić stan poszczególnych elementów środowiska, a także kierunki zachodzących zmian i ich uwarunkowania. Nauczysz się wykorzystywać oprogramowanie GIS, które jest nowoczesnym narzędziem ułatwiającym analizę danych przestrzennych oraz ich wizualizację w postaci map cyfrowych (w ramach neogeografii i geoinformacji oraz systemów informacji geograficznej).
 • Blok II związany z geografią społeczną i rozwojem regionalnym: decydując się na ten blok nauczysz się rozumieć i analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i gospodarcze współczesnego świata. Nauczysz się badać procesy i zjawiska w ujęciu czasowym i przestrzennym, co umożliwia realizowanie konkretnych zadań m.in. w ramach lokalnych i regionalnych projektów bazujących na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Gdzie możesz znaleźć pracę po geografii na UKW?

W zależności od wybranego bloku absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • firmach i instytucjach wykorzystujących systemy informacji geograficznej (GIS),
 • biurach prognoz i analiz (badania rynku i opinii społecznej),
 • przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się środowiskiem przyrodniczym,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • biurach zarządzania środowiskiem,
 • jednostkach służby hydrologiczno-meteorologicznej,
 • biurach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego (pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE),
 • komórkach monitoringu, ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego,
 • organizacjach i biurach turystycznych.

Zobacz więcej na www.rekrutacja.ukw.edu.pl