Studia I stopnia

Geografia

czytaj całość

To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Geografia to dziedzina wiedzy, która pozwala zrozumieć skomplikowane zależności otaczającego nas świata. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy stawiamy na teorię połączoną z praktyką.

czytaj całość…

Rewitalizacja dróg wodnych

czytaj całość

Rewitalizacja dróg wodnych to nowoczesny i unikatowy kierunek w Europie, który można studiować jedynie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rewitalizacja dróg wodnych przygotowuje specjalistów z zakresu zarządzania drogami wodnymi w kontekście ich funkcjonowania, przebudowy, odnawiania i planowania transportu ładunków. W toku studiów zdobywa się wiedzę m.in. z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, a także w dziedzinie nawigacji, transportu i logistyki, ochrony wód, architektury krajobrazu i ekonomii. 

czytaj całość…

Turystyka i rekreacja

czytaj całość

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Program studiów skonstruowany we współpracy ze środowiskiem branżowym zawiera przedmioty pozwalające uzyskać niezbędną do pracy w turystyce i rekreacji wiedzę o świecie i człowieku. Od roku akademickiego 2016/2017 kierunek posiada profil praktyczny pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe tak potrzebne na dzisiejszym rynku pracy. 

czytaj całość…

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

czytaj całość

Doświadczamy niemal na co dzień, jak różnorodne czynniki meteorologiczne i hydrologiczne przyczyniają się do zmian warunków bytowych, co może spowodować obniżenie bezpieczeństwa ludności zamieszkałej na danym obszarze. Monitorowanie oraz reagowanie na owe zakłócenia wymaga troskliwej opieki organów administracji publicznej, a w tym, wielu specjalistów zatrudnionych w centrach zarządzania kryzysowego.

czytaj całość…

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. +48 52 349 62 50