Instytut Geografii

Studenckie Koło Naukowe "Geosfera"

Pierwsze Koło Naukowe Studentów Geografii powstało 21 listopada 1999 roku z inicjatywy studentów geografii ówczesnej WSP w Bydgoszczy. To instytucja skupiająca studentów geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz sympatyków z innych kierunków naszej Uczelni.
Głównym celem KNSG jest rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy poprzez prowadzenie działalności naukowej oraz studiów krajoznawczych. Pierwszym opiekunem KNSG był mgr Tomasz Kugler (1999-2001), następnie dr Danuta Szumińska (od 2002) oraz mgr Michał Januszewski (od 2008). To koło naukowe prowadzi szeroką działalność naukowo - krajoznawczą oraz angażuje się w życie kulturalne Instytutu Geografii UKW. Do inicjatyw KNSG należy organizacja konferencji naukowych, współpraca naukowa, zwiększanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej, a także badania naukowe.

Strona Koła Naukowego Studentów Geografii