Instytut Geografii

Studenckie Koło Naukowe "Geosfera"

Logotyp przedstawiający złożenie połowy korony z ze znakiem cztery strony świata

Studenci wszystkich czterech kierunków realizowanych w Instytucie Geografii UKW mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych w Studenckim Kole Naukowym „Geosfera” poprzez:

  • popularyzację wiedzy ogólnogeograficznej;
  • organizowanie obozów, ekspedycji i wyjazdów naukowych oraz spotkań o charakterze naukowym;
  • uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne ośrodki naukowe;
  • organizację konferencji naukowych, seminariów, debat, sympozjów;
  • publikacje naukowe studentów;
  • przygotowanie referatów i innych wystąpień na konferencje, seminaria, debaty, sympozja;
  • wyjazdy szkoleniowe;
  • studenckie programy badawcze;
  • czynny udział w targach edukacyjnych i specjalistycznych;
  • działalność kulturalną i środowiskową.

Strona Studenckiego Koła Naukowego "Geosfera"