Instytut Geografii

Rada Naukowa - kadencja 2020 -2024

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geografii

prof. dr hab. Zygmunt Babiński

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Geografii

prof. dr hab. Mikhailo Grodzynskyi
prof. dr hab. Oleksandr Obodovskyi
dr hab. Anna Dłużewska, prof. uczelni
dr hab. Aleksandra Jezierska-Thöle, prof. uczelni
dr hab. Halina Kaczmarek, prof. uczelni
dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. uczelni
dr hab. Danuta Szumińska, prof. uczelni
dr hab. Zbigniew Śnieszko, prof. uczelni
dr Sergey Chalov, prof. uczelni
dr Michał Habel, prof. uczelni
dr Monika Okoniewska
dr Dawid Szatten 
mgr Sebastian Czapiewski