Instytut Geografii

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

Dokumenty regulujące Praktykę zawodową studentów kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku:

 1. Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Praktyk Zawodowych oraz wprowadzenia Regulaminu Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego,
 2. Program praktyki zawodowej dla studentów kierunku  Zarządzanie kryzysowe w środowisku, studiów stacjonarnych inżynierskich,  pierwszego stopnia: III rok - 5 semestr 300 godzin.

Informacje szczegółowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej Studium Praktyk.

Dodatkowych informacji udziela kierunkowy opiekun praktyki zawodowej:

dr  inż. Kazimierz Harłoziński
e-mail: kazimierz.harlozinski@ukw.edu.pl,  Instytut Geografii UKW, Pl. Kościeleckich 8 (p.23 B)

Realizacja praktyki w trakcie semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021:

 • rozpoczęcie praktyki zawodowej przez studenta,
 • kontrola kierunkowego opiekuna praktyk w podmiocie,
 • zakończenie praktyki zawodowej przez studenta,
 • w terminie 2 tygodni od zakończenia praktyki, student składa kompletną dokumentację praktyk zawodowych wraz z opinią u kierunkowego opiekuna praktyki,
 • zaliczenie praktyki - zgodnie z Programem i Regulaminem.

Praktyka zawodowa realizowana jest w oparciu o rzeczywiste działania służb nadzorujących  i wykonujących zadania z zakresu działań profilaktycznych, kontrolnych, monitoringu, działań ratowniczych oraz podczas likwidacji skutków zjawisk krytycznych itp.

Wykaz Instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, których działalność wpisuje się w zakres programu praktyki zawodowej na kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku

(Załącznik 1. Programu):

 • Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Al. Adama Mickiewicza 15; 85-071 Bydgoszcz
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 1
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Toruń
 • Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego I Regionalnego we Włocławku, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B

Inne instytucje można wyszukać w ramach portalu rządowego programu praktyk studenckich pod adresem: oferty.praca.gov.pl.

Opiekun praktyk zawodowych

dr inż. Kazimierz Harłoziński

e-mail: kazimierz.harlozinski@ukw.edu.pl