Instytut Geografii

Rewitalizacja dróg wodnych

Dokumenty regulujące Praktykę zawodową studentów kierunku rewitalizacja dróg wodnych:

 1. Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Praktyk Zawodowych oraz wprowadzenia Regulaminu Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego,
 2. Program praktyki zawodowej dla studentów kierunku rewitalizacja dróg wodnych studiów stacjonarnych inżynierskich pierwszego stopnia: I rok - 2 semestr 180 godzin, II rok - 4 semestr 180 godzin oraz od roku akademickiego 2019/2020: I rok - 2 semestr 120 godzin,  II roku - 4 semestr 120 godzin, III roku - 6 semestr 120 godzin.

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej Studium Praktyk.

Dodatkowych informacji udziela kierunkowy opiekun praktyki zawodowej:

Orientacyjny terminarz praktyki zawodowej studentów rewitalizacja dróg wodnych w roku akademickim 2020/2021:

 • 29 stycznia 2021 g. 9.30 MS Teams - zebranie organizacyjne,
 • 26.02.2021 - wskazanie podmiotu realizacji praktyki zawodowej (po wcześniejszej konsultacji i akceptacji przez kierunkowego opiekuna praktyki) - przekazanie informacji o podmiocie według załącznika nr 2 Programu praktyki zawodowej,
 • od 1.03.2021 przygotowanie przez Studium Praktyk dokumentów będących podstawą realizacji praktyki zawodowej,

WARIANT 1: realizacja praktyki w trakcie semestru letniego roku akademickiego 2020/2021:

 • rozpoczęcie praktyki zawodowej przez studenta,
 • kontrola kierunkowego opiekuna praktyk w podmiocie,
 • zakończenie praktyki zawodowej przez studenta,
 • w terminie 2 tygodni od zakończenia praktyki, student składa kompletną dokumentację praktyk zawodowych wraz z opinią u kierunkowego opiekuna praktyki,
 • zaliczenie praktyki - zgodnie z Programem i Regulaminem;

WARIANT 2: realizacja praktyki po semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (termin 01.07.2021 - 31.08.2021, za zgodą kierunkowego opiekuna praktyki i Kierownika Studium Praktyk na pisemny wniosek studenta):

 • rozpoczęcie praktyki zawodowej przez studenta,
 • kontrola kierunkowego opiekuna praktyk w podmiocie,
 • zakończenie praktyki zawodowej przez studenta (ostateczny termin 31.08 br.),
 • w terminie 2 tygodni od zakończenia praktyki, student składa kompletną dokumentację praktyk zawodowych wraz z opinią u kierunkowego opiekuna praktyki,
 • zaliczenie praktyki - zgodnie z Programem i Regulaminem;

Przedmiotowy wykaz działów kompetencyjnych, w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach, preferowanych do odbycia praktyk zawodowych:

 • gospodarowanie wodą,
 • żegluga śródlądowa,
 • hydroenergetyka.

Wykaz Instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, których działalność wpisuje się w zakres programu praktyki zawodowej na kierunku rewitalizacja dróg wodnych (załącznik 1 Programu):

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Al. Adama Mickiewicza 15; 85-071 Bydgoszcz
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 1
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Toruń
 • Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego I Regionalnego we Włocławku, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
 • ENEA Wytwarzanie S.A. SEGMENT OZE – ELEKTROWNIA WODNA KORONOWO 86-010 Koronowo, Samociążek 92
 • MEWAT SP. Z O.O. 85-131 Bydgoszcz, ul. Nowy Rynek 8
 • MAŁE ELEKTROWNIE WODNE S.C.  J.M.P. KUJAWSCY – MEW „KUJAWSKA” 83-400 Kościerzyna, ul. Wiejska 8
 • PHU "MAT" Sp.J. Jerzy Matuszak Waldemar Matuszak
 • NAVIGAR TRANS Spółka z o. o. Spółka Komandytowa 76-605 Szczecin, ul Łady 2

Inne instytucje można wyszukać w ramach portalu rządowego programu praktyk studenckich pod adresem: oferty.praca.gov.pl.

Opiekun praktyk zawodowych

dr Hubert Rabant

e-mail: hubert.rabant@ukw.edu.pl