Instytut Geografii

Geografia

Dokumenty regulujące Praktykę zawodową studentów kierunku geografia:

 • Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego,
 • Program praktyki zawodowej dla studentów kierunku geografia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym: I rok - 2 semestr 150 godzin, II rok - 4 semestr 150 godzin,
 • Program praktyki zawodowej dla studentów kierunku geografia studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym: I rok - 2 semestr 180 godzin, II rok - 3 semestr 120 godzin.

Informacje szczegółowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej Studium Praktyk.

Dodatkowych informacji udziela kierunkowy opiekun praktyki zawodowej:

Orientacyjny terminarz praktyki zawodowej studentów kierunku geografia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021:

 • 28 luty 2020 MS Teams - zebranie organizacyjne,
 • do 31.03.2020 wskazanie podmiotu realizacji praktyki zawodowej (po wcześniejszej konsultacji i akceptacji przez kierunkowego opiekuna praktyki) - przekazanie informacji o podmiocie, w którym student zamierza realizować praktykę (załącznik 6)
 • od 1.04.2020 przygotowanie przez Studium Praktyk dokumentów będących podstawą realizacji praktyki zawodowej,

WARIANT 1: realizacja praktyki w trakcie semestru letniego roku akademickiego 2019/2020:

 • rozpoczęcie praktyki zawodowej przez studenta,
 • kontrola kierunkowego opiekuna praktyk w podmiocie,
 • zakończenie praktyki zawodowej przez studenta,
 • w terminie 2 tygodni od zakończenia praktyki, student składa kompletną dokumentację praktyk zawodowych wraz z opinią u kierunkowego opiekuna praktyki,
 • zaliczenie praktyki - zgodnie z Programem i Regulaminem;

WARIANT 2: realizacja praktyki po semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 (termin 13.07.2020 - 31.08.2020, za zgodą kierunkowego opiekuna praktyki i Kierownika Studium Praktyk na pisemny wniosek studenta):

 • rozpoczęcie praktyki zawodowej przez studenta,
 • kontrola kierunkowego opiekuna praktyk w podmiocie,
 • zakończenie praktyki zawodowej przez studenta (ostateczny termin 31.08 br.),
 • w terminie 2 tygodni od zakończenia praktyki, student składa kompletną dokumentację praktyk zawodowych wraz z opinią u kierunkowego opiekuna praktyki,
 • zaliczenie praktyki - zgodnie z Programem i Regulaminem;

Przedmiotowy wykaz działów kompetencyjnych, w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach, preferowanych do odbycia praktyk zawodowych:

 • ochrona środowiska,
 • geodezja
 • gospodarowanie wodą,
 • badania regionalne,
 • gospodarka przestrzenna,

Wykaz Instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, których działalność wpisuje się w zakres programu praktyki zawodowej na kierunku geografia:

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Al. Adama Mickiewicza 15; 85-071 Bydgoszcz
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 1
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o., Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
 • Muzeum Kanału Bydgoskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy, Nowogrodzka 3
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Toruń
 • Urząd Miasta Bydgoszczy, Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
 • Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
 • Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego I Regionalnego we Włocławku, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
 • Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna, Meteorologiczna 1, 89-600 Chojnice
 • Stacja meteorologiczna przy Porcie Lotniczym w Bydgoszczy, Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
 • Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek sp. z o.o. w Bydgoszczy, Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
 • Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Długa 33, 89-606 Charzykowy
 • Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Sądowa 5, 86-100 Świecie
 • Nadleśnictwo Bydgoszcz – Lasy Państwowe, Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota

Inne instytucje można wyszukać w ramach portalu rządowego programu praktyk studenckich pod adresem: oferty.praca.gov.pl.