Koło Naukowo-Turystyczne Extremus

Koło Naukowo-Turystyczne „EXTREMUS”, powstało w 2014r. w Instytucie Geografii UKW. Jest to najmłodsze naukowe koło studentów Instytutu Geografii UKW. Jego opiekunami zostali dr Alicja Gonia, dr Rafał Gotowski oraz mgr Alicja Tychoniec, a członkami mogą być wszyscy studenci UKW. Obecnie koło liczy około 30 osób i w dalszym ciągu prowadzony jest nabór. Warunkiem uczestnictwa jest gotowość do czynnego udziału w pracach koła. Siedzibą Koła jest Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki.  Spotkania koła dostosowane są do planów zajęć członków koła, a terminy spotkań są ustalane na bieżąco.

Koło jest dobrowolnym samorządnym kołem naukowym. Działalność koła koncentruje się na szerzeniu idei turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i regionalizmu, a także prowadzenie badań z zakresu turystyki i rekreacji. Do głównych celów koła należą: poszerzenie wiedzy i umiejętności członków koła w tym zakresie. Członkowie koła organizują i biorą czynny udział w rajdach, wycieczkach, wyjazdach zagranicznych, m. in. do Berlina na Targi Turystyczne. Najważniejsza wyprawa naukowa w dotychczasowej działalności koła to wyjazd w 2015 r. do Rumunii, w masyw górski Fogeras. W roku 2016 członkowie koła, oprócz spotkań brali udział w wycieczkach krajoznawczych: Toruński gotyk na dotyk, Poznań - Kraina piwem płynąca.

Extremus organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki oraz uczestnicz w licznych akcjach promocyjnych UKW m.in. Dniu Geografa.

Kontakt: 
Instytut Geografii UKW
ul. Plac Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 349 64 62
p.11
email: alalatka@ukw.edu.pl

Pobierz pliki

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. +48 52 349 62 50