Instytut Geografii

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego trwa rejestracja na studia.
rekrutacja.ukw.edu.pl

Harmonogram rekrutacji 2020/2021
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne drugiego stopnia

  • Rozpoczęcie rejestracji internetowej - 15 czerwca
  • Zakończenie rejestracji internetowej - 2 września
  • Egzaminy wstępne - 7-8 września
  • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 10 września
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia do 20 września

Harmonogram rekrutacji 2020/2021
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie
Dodatkowe nabory na studia
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia stacjonarne drugiego stopnia

  • Rozpoczęcie rejestracji internetowej - 15 czerwca
  • Zakończenie rejestracji internetowej - 5 października
  • Egzaminy wstępne - 6-7 października
  • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 9 października
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia - 13-14 października

Szczegółowy harmonogram w załączniku.