Instytut Geografii

Geography and Tourism

Litery G i T znajdują się obok napisu Geography and tourism, na czarno-szarym tle

Zespół pracowników Insytutu Geografii UKW, w którego skład wchodzą:

  • dr hab. Danuta Szumińska prof. uczelni
  • dr Alicja Gonia
  • dr Marcin Hojan
  • dr Mirosław Rurek 
  • mgr inż. Sebastian Czapiewski

jest zaangażowany w tworzenie czasopisma Geography and Tourism, wydawanego od 2013 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Czasopismo znajduje się w aktualnym (lipiec 2019 r.) wykazie czasopism MNiSW (20 pkt).

Geography and Tourism to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest przedstawienie wyników teoretycznych oraz badania empiryczne w dziedzinie nauk geograficznych i turystyki. Zapewnia głęboki wgląd w środowisko geograficzne i ma na celu określenie relacji między jego różnymi komponentami. Ma pomóc zdefiniować role poszczególnych elementów w kontekście zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego.  

Uważa się, że problemy poruszane w czasopiśmie mają ogromne znaczenie dla współczesnej turystyki, która bada naturalny i kulturowy potencjał środowiska, mając na uwadze obecny poziom rozwoju społecznego i gospodarczego.

Więcej informacji na stronie czasopisma.