Instytut Geografii

Erasmus +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający międzynarodową współpracę uczelni. Jest on skierowany do studentów i pracowników szkół wyższych, umożliwia studiowanie i odbywanie praktyk za granicą oraz promuje mobilność pracowników instytucji naukowych.

Dzięki umowom partnerskim, co roku nasi studenci i pracownicy mają możliwość wyjazdów (studia, praktyki, staże) do kilkudziesięciu ośrodków naukowych w Europie (m.in. do Włoch, Niemiec, Francji, Norwegii, Turcji).

Szeroka oferta przedmiotów kursowych prowadzonych w języku angielskim przez naszych pracowników naukowo – dydaktycznych sprawia, że co roku nasz Instytut odwiedzają studenci z uczelni zagranicznych. Uczestniczą oni nie tylko w zajęciach dydaktycznych, ale również biorą czynny udział w popularyzacji wiedzy z zakresu geografii i turystyki w krajach pochodzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Erasmus + są dostępne na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą UKW: http://www.bwm.ukw.edu.pl/

Koordynator programu Erasmus +
w Instytucie Geografii

dr Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Plac Kościeleckich 8 
85-033 Bydgoszcz
I piętro p. 23 c
e-mail: hanka@ukw.edu.pl