Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (052) 349 62 50