Instytut Geografii

Aktualności

Prof. Zygmunt Babiński w Parlamencie Europejskim

Prof. Zygmunt Babiński uczestniczył w sesji dyskusyjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli, gdzi wygłosił referat „Is it possible to transport containers on the Lower Vistula River?”.

O rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim

Studenci I i II roku rewitalizacji dróg wodnych wzięli udział w sesji sejmiku województwa. Nie wystąpili jednak jako obserwatorzy, ale sami wcielili się w radnych, członków zarządu i ekologów.