Instytut Geografii

Aktualności

Kurs dla przewodników po Bydgoszczy

Zapraszamy na pierwszy w Bydgoszczy kurs przewodników, dzięki któremu dowiesz się wszystkiego o zabytkach i atrakcjach naszego miasta, poznasz jego historię i ciekawostki, a potem sam będziesz mógł oprowadzać po Bydgoszczy!

Informacja o kierunku Turystyka i Rekreacja, studia II stopnia

Na platformie rekrutacyjnej została zamieszczona informacja o kierunku Turystyka i Rekreacja, studiach II stopnia.

http://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/oferta/studia-drugiego-stopnia/turystyka_rekreacja_magisterskie#.VqiTyfnhCUk

Licealiści z Barcina na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Zwiedzanie Instytutu Geografii, marsz na orientację, pokaz analizy granuloleptycznnej w laboratorium sedymentologiczno-hydrochemiczno-gleboznawczym, a także zwiedzanie Instytutu Kultury Fizycznej, zajęcia z siatkówki, na ergometrach, w siłowni, oraz wykład o Czarnohorze, to atrakcje przygotowane dla potencjalnych studentów odwiedzających nasz Wydział w dniu 9 maja 2016 r.

Nagroda dla prof. Zygmunta Babińskiego

prof. dr hab. Zygmunt Babiński otrzymał „Certyfikat zasługi” za aktywny udział w pracy w Związku Naukowo-Koordynacyjnego w Problemie Erozji Rzek, Procesów Korytowych i Ujść Rzecznych, przy Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim im. M.W. Łomonosowa w Moskwie (MGU).

Nowy kierunek - Zarządzanie kryzysowe w środowisku

Od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW uruchamiamy nowy kierunek - zarządzanie kryzysowe w środowisku.

Turystyka i rekreacja na studiach II stopnia od 2016/2017

Od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW uruchamiamy studia II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja.

Zakładka - Aktualności dydaktyczne

Informacje na temat aktualności związanych z dydaktyką będą teraz zamieszczane w zakładce "Aktualności dydaktyczne". W zakładce "Aktualności" pozostaną informacje związane z działalnością Instytutu Geografii.

Ambasadorzy Granady

Konferencja: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu oraz Wójt Gminy Cekcyn zorganizowali konferencję naukowo-praktyczną, pt.: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, która odbyła się 28-29 października 2015 r.