Instytut Geografii

Aktualności

Nowa stacja naukowa w gminie Mrocza

Stacja Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Geografii i Instytutu Biologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego powstaje w gminie Mrocza. 6 marca 2014 r. przedstawiciele UKW spotkali się z burmistrzem Mroczy, Leszkiem Klesińskim.

Nagroda dla pracowników Instytyutu Geografii

Prof. Zygmunt Babiński i dr Michał Habel z Instytutu Geografii UKW otrzymali certyfiakt za wspieranie projektu: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.

Prof. Zygmunt Babiński w Parlamencie Europejskim

Prof. Zygmunt Babiński uczestniczył w sesji dyskusyjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli, gdzi wygłosił referat „Is it possible to transport containers on the Lower Vistula River?”.

O rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim

Studenci I i II roku rewitalizacji dróg wodnych wzięli udział w sesji sejmiku województwa. Nie wystąpili jednak jako obserwatorzy, ale sami wcielili się w radnych, członków zarządu i ekologów.