Instytut Geografii

List JM Rektora do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Koleżanki i Koledzy,

Niebawem minie rok od dnia, kiedy zawiesiliśmy stacjonarne zajęcia na naszym Uniwersytecie. Pomijając dwa tygodnie października, pandemia pozbawiła nas możliwości spotykania się w salach wykładowych. Jest to sytuacja, która nie satysfakcjonuje nikogo. Z niecierpliwością czekamy na dzień, kiedy możliwy będzie choćby częściowy powrót wykładowców i studentów w mury Uczelni.

Otrzymuję wiele pytań, kiedy to się stanie. Chciałbym, oczywiście uzależniając decyzję od sytuacji epidemiologicznej, by nastąpiło to jak najszybciej. Po analizach prowadzonych w gronie władz Uniwersytetu przyjęliśmy, że pierwszą próbę częściowego powrotu do studiowania w trybie stacjonarnym podejmiemy po Świętach Wielkanocnych. Zakładamy, że początkowo byłyby to zajęcia praktyczne. Wszelkie pozostałe formy prowadzony byłyby jak dotychczas – w formie zdalnej. Decyzje dotyczące konkretnych kierunków oraz zajęć pozostawimy w gestii kolegiów.

Decyzje podejmowane w sprawie powrotu do trybu nauczania stacjonarnego wprowadzać będziemy w myśl zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki. Priorytetem jest Państwa zdrowie i bezpieczeństwo. O podejmowanych decyzjach będziemy informować naszą społeczność akademicką z odpowiednim wyprzedzeniem.

Życzę Państwu wiele zdrowia!

Prof. dr hab. Jacek Woźny
JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego