Instytut Geografii

Światowy Dzień Mokradeł 2021

Dzisiaj (2 lutego) obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Mokradeł.

W tym roku obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda". To rok szczególny, świętujemy bowiem 50. rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych. Poprzez obchody Dnia Mokradeł chcemy podkreślić znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym.

Pierwszy raz Światowy Dzień Mokradeł świętowany był w roku 1997. Obecnie wiele krajów angażuje się w jego organizacje i popularyzację. Państwa, które podpisały Konwencję, reprezentują wszystkie regiony geograficzne świata.

Konwencja Ramsarska, a dokładnie: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (ang. Ramsar Convention on Wetlands) to porozumienie, podpisane 2 lutego 1971 roku w Iranie, w miejscowości Ramsar, mające na celu prowadzenie wspólnej polityki odnośnie ochrony i zachowania wybranych obszarów wodno-błotnych. Dotychczas ratyfikowało ją 171 państw (Polska jest Stroną Konwencji od 22 marca 1978 r.), które wyznaczyły 2416 obszary wodno-błotne o międzynarodowym znaczeniu. Wśród nich jest 19 polskich obszarów, których łączna powierzchnia to 152,964 ha:

 • Biebrzański Park Narodowy
 • Narwiański Park Narodowy
 • Park Narodowy Ujście Warty
 • Poleski Park Narodowy
 • Polodowcowe stawy Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Rezerwat Bór na Czerwonem
 • Rezerwat przyrody Jezioro Drużno
 • Rezerwat przyrody Jezioro Karaś
 • Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno
 • Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp
 • Rezerwat przyrody Swidwie
 • Słowiński Park Narodowy
 • Stawy Milickie
 • Stawy Przemkowskie
 • Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym
 • Torfowiska Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Torfowiska Doliny Izery
 • Ujście Wisły
 • Wigierski Park Narodowy

Pełna lista światowych obszarów Ramsar publikowana jest w języku angielskim na stronie Ramsar Sites Information

Zachęcamy  do wysłuchania odczytu przygotowanego przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego w najbliższy czwartek (4 lutego) o godz. 17.15:

„Co dzieje się, kiedy woda, mokradła i człowiek spotykają się we wspólnej przestrzeni?
Czy wraz z rozwojem naszego naukowego poznania ekosystemów mokradłowych na nowo chcemy i potrafimy zdefiniować wzajemne relacje? Na te i inne pytania, podczas wykładu Współuzależnieni od wody: mokradła i człowiek, postarają się odpowiedzieć dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik, dr Joanna Sposób (Katedra Hydrologii i Klimatologii WNoZiGP) i dr Magdalena Suchora (Katedra Geomorfologii I Paleogeografii).”

Więcej informacji znajduje się na Polskiego Towarzystwa Geograficznego.