Instytut Geografii

Ewolucja krajobrazów Ukrainy w Holocenie: podejście krajobrazowo-ekologiczne

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ukazała się monografia prof. dr hab. Mykhailo Grodzynkyi: Evolûcijâ landšaftiv Ukraini v goloceni u landšaftno-ekologicnomu vimiri. Książka zawiera także streszczenia w jezyku polskim i angielskim. Tytuł w przełożeniu na język polski brzmi: Ewolucja krajobrazów Ukrainy w Holocenie: podejście krajobrazowo-ekologiczne.

Słowami prof. Mykhailo Grodzynskyi: "ninejsza publikacja jest próbą interpretacji w świetle koncepcji współczesnej ekologii krajobrazu materiałów paleogeograficznych dotyczących zmian krajobrazów Ukrainy w holocenie. Wśród tych koncepcji szczególne znaczenie mają założenia o zero-momencie i inercyjności ewolucji krajobrazów, polystruktualności i heterochronii krajobrzów, ich niszach klimatycznyh, skali charakterystycznej i inn."