Instytut Geografii

Mobilny USOS już dostępny!

Od dziś studenci i pracownicy UKW mogą korzystać z aplikacji Mobilny USOS. Aplikacja jest darmowa i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play i AppStore. Jest to  usługą kompatybilna z serwisem USOSweb, uzupełniająca go oraz usprawniająca dotarcie do kluczowych danych.

W aplikacji znajdziemy między innymi:

  • Plan zajęć - domyślnie pokazany jest plan dzisiejszych zajęć, ale są też dostępne opcje „Jutro”, „Cały tydzień”, „Przyszły tydzień” i „Inny tydzień”;
  • Oceny - w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny.
  • Aktualności – newsy pojawiające się na głównej stronie UKW;
  • Przydatne informacje – w tym module można znaleźć informację na temat Władz uczelni, Kolegiów i Jednostek organizacyjnych.
  • USOSmail - można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych;

Z programu może korzystać każdy student i pracownik UKW posiadający konto w serwisie USOS.

Aplikacja Mobilny USOS jest własnością Uniwersytetu Warszawskiego i Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Powstaje w ramach projektu "e-UW - rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją", który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt był realizowany w latach 2016-2019.

Implementacja aplikacji na naszej Uczelni przygotowana została dzięki współpracy Działu Informatyzacji, Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich, Działu Jakości i Organizacji Kształcenia, Samorządu Studenckiego oraz Prorektora ds. ds. Studenckich i Jakości Kształcenia.