Instytut Geografii

E-spacery z okazji Dnia Krajobrazu 2020

Działające w naszym Instytucie Studenckie Koło Naukowe „Geosfera” zaprasza wszystkich pasjonatów geografii i turystyki do wzięcia udziału w krajobrazowym E-spacerze z okazji Dnia Krajobrazu.
„Mając na uwadze znaczenie drzew w kształtowaniu krajobrazów naturalnych i kulturowych
oraz ich nieocenioną rolę przyrodniczą Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła decyzję, że głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu 2020 r. jest DRZEWO W KRAJOBRAZIE
SKN "Geosfera" zaprasza do nagrywania i przesyłania na ich facebookową stronę (w wiadomości prywatnej) filmików ze spacerów krajobrazowych po swojej okolicy, w których rolę pierwszoplanową będą grały drzewa np. lasy, parki, skwery, pomniki przyrody, itp.
Taka forma spaceru jest podyktowana panującymi przepisami zapobiegania rozprzestrzenia
się wirusa Covid-19 oraz ma na celu zminimalizowanie powstawania sytuacji zagrażających zdrowiu.
   
   
   
   
Najlepsze prace zostaną nagrodzone!