Instytut Geografii

mgr inż. kpt. ż. ś. Grzegorz Nadolny Przewodniczącym Terenowej Komisji Egzaminacyjnej

Z dumą przekazujemy informację, iż mgr inż. kpt. ż. ś. Grzegorz Nadolny został powołany na Przewodniczącego Terenowej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Terenowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy do uzyskania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej:

  • patentu żeglarskiego stermotorzysty żeglugi śródlądowej
  • patentu żeglarskiego przewoźnika żeglugi śródlądowej
  • świadectwa motorzysty żeglugi śródlądowej
  • świadectwa sternika żeglugi śródlądowej
  • świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej

Serdecznie gratulujemy!