Instytut Geografii

Dodatkowe i przedłużone nabory na studia

To ostatnia szansa na rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2020/2021. Od 28 września do 5 października zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zasady rekrutacji pozostają niezmienne - należy założyć konto na rekrutacja.ukw.edu.pl, uzupełnić swoje dane i czekać na wstępne wyniki rekrutacji. Poniżej zamieszczamy listę kierunków, które można jeszcze wybierać. Przypominamy, że również do do 5 października trwa rekrutacja na studia niestacjonarne.

Studia I stopnia

Dodatkowe nabory:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Edytorstwo
 • Ekonomia
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Germanistyka
 • Historia
 • Informatyka
 • Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • Kulturoznawstwo
 • Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
 • Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
 • Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska
 • Logopedia
 • Matematyka 
 • Mechatronika
 • Pedagogika
 • Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
 • Prawo w biznesie
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne

Przedłużone nabory:

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria techniczno-informatyczna
 • Ochrona środowiska
 • Politologia
 • Rewitalizacja dróg wodnych
 • Wojskoznawstwo
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Studia II stopnia

Dodatkowe nabory:

 • Administracja
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska
 • Inżynieria materiałowa
 • Kulturoznawstwo
 • Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Pedagogika
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Przedłużone nabory:

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Geografia
 • Germanistyka
 • Historia
 • Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
 • Ochrona środowiska
 • Politologia
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne