Instytut Geografii

Geografowie wobec wojny polsko-bolszewickiej. W stulecie Bitwy Warszawskiej, 1920-2020.

Zapraszamy do lektury materiału przygotowanego przez Przewodniczącego Polskiego Towarzysta Geograficznego, prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego.