Instytut Geografii

Stanowisko Komitetu Nauk Geograficznych PAN w sprawie ochrony klimatu

Komitet Nauk Geograficznych PAN wyraża przekonanie o pilnej potrzebie ochrony klimatu. Globalne ocieplenie postępuje. Lata 2014-2020 były najcieplejsze w historii pomiarów meteorologicznych i oceanograficznych, zarówno globalnie, jak i w Polsce. Zbyt szybko postępujące zmiany klimatu przynoszą obserwowane negatywne skutki w środowisku człowieka: wzrost poziomu oceanu światowego, zanik pokrywy lodowej oraz wieloletniej zmarzliny w obszarach polarnych, subpolarnych i wysokogórskich, intensyfikację fal upałów na całym globie oraz wzrost częstotliwości zarówno susz, jak i opadów ekstremalnych w wielu regionach świata. Zanik wieloletniej zmarzliny powoduje dodatkowe emisje gazów cieplarnianych, a w następstwie coraz wyższe tempo ocieplania atmosfery i wód oceanicznych.

Pełna treść dokumentu do pobrania.