Instytut Geografii

dr hab. Zbigniew Podgórski prof. uczelni pozytywnie zaopiniowany na Dyrektora IG

W dniu 09.06.2020 odbyło się zdalne posiedzenie Rady Naukowej Instututu Geografii, której gościem był Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, dr hab. Bernard Odya prof. uczelni.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawionie kandydatury na stanowisko Dyrektora Instytutu Geografii na kadencję 2020-2024. Członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie kandydaturę dr hab. Zbigniewa Podgórskiego prof. uczelni zaproponowaną przez JM Rektora UKW. Uchawała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu 14 uczestników Rady.

Serdecznie gratulujemy!