Instytut Geografii

Rekrutacja start!

Już dziś 15 czerwca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego startuje rejestracja na studia.
rekrutacja.ukw.edu.pl

Harmonogram rekrutacji 2020/2021
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie

  • Rozpoczęcie rejestracji internetowej - 15 czerwca
  • Zakończenie rejestracji internetowej - 2 września
  • Egzaminy wstępne - 7-8 września
  • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji - 10 września
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia -15-16 września

Harmonogram rekrutacji 2020/2021
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie
Dodatkowe nabory na studia
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia stacjonarne drugiego stopnia

  • Rozpoczęcie rejestracji internetowej - 15 czerwca
  • Zakończenie rejestracji internetowej – 5 października
  • Egzaminy wstępne – 6-7 października
  • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji – 9 października
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia – 13-14 października

Szczegółowy harmonogram w załączniku.