Instytut Geografii

Harmonogram pracy administracji IG

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej UKW,
zwłaszcza:

§1

Od dnia 25 maja 2020 r. wejście do budynków UKW zostaje zamknięte dla osób niebędącym członkami wspólnoty akademickiej UKW, lecz portiernie w budynkach funkcjonują.

§5

1) Od 25 maja br. pracownicy administracji Uniwersytetu zobowiązani są do wykonywania pracy w ramach 6-godzinnego czasu pracy w formie stacjonarnej na terenie Uniwersytetu (w godzinach 8.00-14.00) do odwołania.

oraz

§5

5) Pracownicy, którzy nie mają w danym dniu wyznaczonych dyżurów wykonują swoja pracę w formie pracy zdalnej, chyba, że korzystają z urlopów lub innych form zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

 

Praca w Instytucie Geografii UKW od dnia 25 maja br. będzie świadczona systemem zdalnym w godz. od 7.15 do 15.15, a w ramach dyżuru stacjonarnego od 8.00 do 14.00.

Informacja dla członków wspólnoty akademickiej: termin spotkania należy umówić wcześniej (telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej) w sekretariacie.