Instytut Geografii

Funkcjonowanie UKW do 24 maja br.

Szanowni Państwo,

w załączeniu Zarządzenie nr 59/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 55/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.