Instytut Geografii

Organizacja obecnego systemu kształcenia - zarządzenie Rektora

Szanowni nauczyciele akademiccy i studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

JM Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny w trosce o jakość kształcenia i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydał Zarządzenie dotyczące organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie znajduje się w załączniku.