Instytut Geografii

Zawiadomienie o śmierci prof. dr hab. Anatolija Melnyka Zawiadomienie o śmierci prof. dr hab. Anatolija Melnyka

Zawiadomienie o śmierci prof. dr hab. Anatolija Melnyka

Szanowni Państwo,

z przykrością zawiadamiamy o śmierci prof. dr nauk geograficznych Anatolija Melnyka,
wieloletniego współpracownika i przyjaciela społeczności akademickiej naszego Instytutu. Profesor w naszej pamięci pozostanie jako badacz ukraińskich krajobrazów karpackich i ich regionu
oraz jako wyjątkowo skromny, ciepły i życzliwy Człowiek.

Dyrekcja Instytutu Geografii UKW