Instytut Geografii

Kształcenie zdalne na UKW

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia skierował list do nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów w sprawie kształcenia zdalnego na UKW w czasie pandemii. Publikujemy go w załączniku.