Instytut Geografii

Komunikaty dla Studentów ws. koronawirusa przesyłane na nowe adresy e-mail! Komunikaty dla Studentów ws. koronawirusa przesyłane na nowe adresy e-mail!

Komunikaty dla Studentów ws. koronawirusa przesyłane na nowe adresy e-mail!

Przypominamy, że wszelkie komunikaty i ważne wiadomości (również te przesyłane w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa) będą rozsyłane do Studentek i Studentów na adresy e-mail w domenie UKW, które zostały wygenerowane od 2 marca.

Od 2 marca 2020 r. wszyscy studenci Uniwersytetu otrzymali systemowo wygenerowane konta w domenie UKW (imię.nazwisko@student.ukw.edu.pl; ewentualnie w wypadku powtórzeń danych personalnych: jan.kowalski2@student.ukw.edu.pl).

Informacja na ten temat została przesłana do Studentek i Studentów na dotychczasowy adres mailowy (czyli ten, który jest podany w USOSweb).

Adres w domenie UKW od 3 marca 2020:

  • jest adresem widocznym w USOSweb;
  • służy do logowania się do systemu USOSweb;
  • hasło pozostało takie jak dotąd.

Uwaga! Adres mailowy Studentów, którzy posiadają adres w domenie UKW, pozostaje bez zmian.

W przypadku problemów z zalogowaniem prosimy o kontakt z pracownikami Działu Informatyzacji UKW