Instytut Geografii

Pierwsi absolwenci kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku

W dniu 10 marca 2020 odbyły się obrony inżynierskich prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku.

Prace prowadzone przez dr inż. Kazimiera Harłozińskiego, dr Monikę Okoniewską oraz dr Mirosława Więcława zakończyły się pozytywnym wynikiem.

Tym samym śpieszymy z informacją, iz pierwsi studenci kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku noszą już miano absolwentów.

Inżynierom serdecznie gratulujemy!