Instytut Geografii

Zarządzenie Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Zarządzenie Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zarządzenie Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny wydał 11 marca Zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Określa ono sposób funkcjonowania Uczelni do 27 marca br., z możliwością dalszego przedłużenia. Prosimy wszystkich pracowników oraz studentów o zapoznanie się z tymi wytycznymi.